ICBMC logo(black&amp_amp_white)

ICBMC

מרכז הגישור העסקי ישראל-סין הוא חלק מהפעילות הבינלאומית הנרחבת של המוסד הישראלי לבוררות עסקית. הקמת המרכז מהווה צעד חשוב לחיזוק הקשרים העסקיים בין חברות בישראל ובסין ומהווה בשורה אמיתית ליבואנים, ליצרנים ולכלכלה בשתי המדינות.

המרכז תורם משמעותית לצמצום עלויות הסחר ויאפשר מסחר בטוח, פשוט, הוגן ומהיר. מרכז הגישור מהווה מודל לחדשנות ומאפשר, בין היתר, התדיינות באמצעים דיגיטליים ושימוש בפלטפורמות אונליין להתדיינויות. הפורמט מבטיח תוצאה הוגנת בהליך קצר ויעיל.

אנחנו מזמינים אתכם לעיין בכללי מרכז הגישור העסקי ישראל-סין ולהשאיר פרטים במידה שתרצו ייעוץ והדרכה בכל הקשור להליכי גישור ובוררות מול חברות בסין ובכלל.

באתר גם זמין להורדה טופס פתיחת הליך הסכם בפורמט קובץ וורד, ברור ופשוט להסדרת ייבוא מסין לישראל, שכל יבואן יוכל להסתמך עליו. לפי ההסכם, הצדדים מחויבים לנהל הליך גישור במרכז לגישור עסקי ישראל-סין או נוסח מוצע לסעיף הפנייה לגישור הניתן להטמעה בכל הסכם.

אנחנו נמשיך לפעול כדי לפתח ולהשיק יוזמות נוספות אשר יסייעו בפיתוח הסחר הבינלאומי ויישוב סכסוכים בדרך יעילה, מכובדת.

קבצים להורדה

כללים

טופס פתיחת הליך

הסכם בפורמט קובץ וורד

לסעיף הפנייה לגישור