סעיף בוררות – תניית בוררות

סעיף בוררות מומלץ:

כל סכסוך או חילוקי דעות בין הצדדים בקשר עם חוזה זה יימסרו לבוררות במוסד הישראלי לבוררות עסקית, שתתנהל על-פי כלליו.