כנס תובענות ייצוגיות – אתגרים ופתרונות

כנס תובענות ייצוגיות - אתגרים ופתרונות

לרישום לכנס

ההשתתפות בכנס ללא תשלום אך מותנית ברישום מוקדם