כנס תובענות ייצוגיות – אתגרים ופתרונות

כנס תובענות ייצוגיות - אתגרים ופתרונות

כנס תובענות ייצוגיות – 5.4.22

נשיא המוסד לבוררות, עו"ד מנשה כהן
דברי נשיא המוסד לבוררות, עו"ד מנשה כהן
נשיא בית המשפט העליון לשעבר, השופט (בדימ') פרופ' אשר גרוניס
חוק תובענות ייצוגיות – אתגרים ופתרונות
פאנל האם חוק תובענות ייצוגיות משיג את מטרותיו?
עו"ד שלומי לויה, סמנכ"ל משפט וממשל, איגוד לשכות המסחר השופטת (בדימ') ד"ר דפנה אבניאלי, בית המשפט המחוזי בתל אביב עו"ד ד"ר גלעד וקסמן, משרד הרצוג פוקס נאמן עו"ד ד"ר גיל אוריון, משרד פישר בכר חן עו"ד ד"ר יעל ארידור בר-אילן, בעלת משרד בוטיק המתמחה בתחום הליטיגציה המסחרית והתאגידית
פאנל הסדרי גישור- אתגרים ופתרונות
עו"ד חגית בלייברג, משרד גולדפרב זליגמן השופט (בדימ') ד"ר עמירם בנימיני, בית המשפט המחוזי בתל אביב רו"ח פרופ' הדס גלנדר, משרד Ernst&Young עו"ד שרון לובצקי הס, משרד עמית פולק מטלון עו"ד ארנון גרפי
פאנל שינויים מוצעים בחקיקה
עו"ד מנשה כהן, נשיא המוסד לבוררות עסקית השופט (בדימ') חנן מלצר, משנה לנשיאת בית המשפט העליון עו"ד גיורא ארדינסט, משרד ארדינסט בן נתן עו"ד ד"ר אסף אקשטיין, האוניברסיטה העברית עו"ד רוני נויבאואר, משרד המשפטים