דיון מקדמי – ההזדמנות הגלומה בתקנות סד"א החדשות

דיון מקדמי – ההזדמנות הגלומה בתקנות סד”א החדשות

תקנות סדר הדין האזרחי החדשות, שנכנסו לתוקפן בינואר 2021, מחייבות קיום דיון מקדמי של הצדדים ובאי כוחם, בינם לבין עצמם, מחוץ לכותלי בית המשפט וללא התערבות צד מגשר. הדיון המקדמי אמור להתקיים תוך 30 יום לאחר הגשת כתבי הטענות ובטרם הגעת הצדדים לדיון בבית המשפט.

את הסערה סביב התקנות החדשות חשו היטב ציבור המשפטנים וזאת אף טרם מועד כניסתן לתוקף. אך האם התקנות החדשות מביאות איתן רוח של שינוי?

מה מטרת התקנות החדשות?
התקנות החדשות נולדו מתוך רצון מערכת בתי המשפט לייעל את אופן ניהול ההליכים האזרחיים, על מנת להוריד מהעומס הרב הקיים במערכת.

אחד העקרונות החשובים ביותר בתקנות החדשות הוא האיזון בין האינטרס של בעלי הדין לבין האינטרס הציבורי:

תקנה 5 לתקנות החדשות:

"בית המשפט יאזן, לפי הצורך, בין האינטרס של בעלי הדין ובין האינטרס הציבורי; לעניין זה, "אינטרס ציבורי" – נגישות הציבור למערכת בתי המשפט לרבות קיומו של דיון משפטי צודק, מהיר ויעיל, חיסכון במשאבי זמן ועלויות, מניעת הכרעות סותרות ומניעת שימוש לרעה בהליך השיפוטי."

כלומר, על השופט להביא בחשבון לא רק את הצדדים שנמצאים לפניו, אלא גם את יתר התיקים הממתינים לדיון ולהכרעה. כל השקעת זמן ומשאבים בתיק שלפניו יביא בהכרח לדחייה ולעיכוב בתיקים האחרים. לפיכך, על השופט להתנהל בתבונה ותוך הקצאת משאבים מיטבית.

מהו דיון מקדמי?
תקנות 34, 35 לתקנות סד"א החדשות קובעות כי בתוך שלושים ימים ממועד המצאת כתב הטענות האחרון ינהלו בעלי הדין ובאי כוחם דיון מקדמי. מטרת הדיון המקדמי היא להביא את הצדדים להיערכות ראויה לקראת הדיון הראשון בבית המשפט, כמו גם לבדוק אפשרות לפתרון המחלוקת תוך שימוש במנגנון חלופי ליישוב הסכסוך.
על הצדדים להעביר טופס דיווח על תוצאות הדיון המקדמי לא יאוחר מ-14 יום לפני קדם המשפט הראשון. במסגרת טופס הדיווח (טופס 4 לתוספת הראשונה לתקנות החדשות), על הצדדים לדווח לבית המשפט:

  • מהן ההסכמות אליהן הגיעו במסגרת הדיון המקדמי;
  • מהם הצעדים שננקטו לצמצום יריעת המחלוקת וייעול ההליך המשפטי (כדוגמת: מינוי מומחה מוסכם, הסכמה על ראיות וכו');
  • מהו המנגנון החלופי ליישוב הסכסוך (גישור, בוררות וכו'), שהוצע לצורך פתרון המחלוקת.
  • ציון המועד בו הוחלפו בין הצדדים המסמכים הנחוצים לליבון המחלוקות ביניהם.

הדיווח אמור להיות משותף לשני הצדדים. במקרה של מחלוקת בנוגע לדיווח, על כל אחד מהצדדים להגיש את הטופס מטעמו לבית המשפט.

תקנות סד"א החדשות טומנות בחובן הזדמנות עבור הצדדים לסכסוך. באמצעות הדיון המקדמי מבקשים מנסחי התקנות להביא להסרת החסמים הגורמים להתארכות הדיונים בבתי המשפט ולאפשר לצדדים להתנהל במנגנון חלופי ליישוב הסכסוך, כדוגמת גישור או בוררות.

דיון מקדמי במוסד לבוררות עסקית

בעקבות תקנות סד"א החדשות מזמין המוסד לבוררות עסקית את ציבור המשפטנים וקהל המתדיינים לקיים דיונים מקדמיים במשרדיו ללא תשלום.
כחלק מהשירותים המוצעים, המוסד יעמיד לרשות הצדדים:

  • מסגרת ניטרלית, מקצועית ויעילה;
  • חדרי ישיבות ושירותי מזכירות ברמה הגבוהה ביותר;
  • ניסיון עצום ביישוב סכסוכים בדרכים חלופיות.

כל האמור יינתן ללא עלות כספית, במטרה להניע את הליך פתרון הסכסוך בצורה היעילה, המקצועית והטובה ביותר לצדדים.

במידה שהצדדים יחליטו לנהל את יישוב הסכסוך בדרך חלופית כדוגמת גישור או בוררות, יועמדו לרשות הצדדים בוררים ומגשרים מהשורה הראשונה בישראל, בהם שופטים בדימוס מבית המשפט העליון, המחוזי והשלום, עורכי הדין הטובים ביותר, וכן מומחים מכל תחומי העשייה.

המוסד הישראלי לבוררות עסקית מיסודו של איגוד לשכות המסחר הוא המוסד הראשון והמוביל בישראל לבוררות ויישוב סכסוכים.

נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה המתעוררת בנוגע לדיון המקדמי וכן לתאם עבורכם מועד לדיון מקדמי באחד מחדרי הישיבות שלנו.

לפרטים נוספים ותיאום מועד לדיון מקדמי לחץ כאן >>