גישור

גישור מהו

גישור פירושו הבאת הצדדים לפתרון בדרכי שלום. אין מדובר בהכרעה מחייבת ולא ניתן פסק בסיום הליכי הגישור.
מטרתו של ההליך היא להגיע לפתרון המקובל ע"י שני הצדדים.
גישור מוצלח יסתיים בהסכם בין הצדדים אשר ניתן גם להגישו לבית המשפט למתן תוקף כפסק דין.

למה גישור במוסד הישראלי לבוררות עסקית

למוסד הישראלי לבוררות עסקית רשימה ארוכה ומכובדת של מגשרים בתחומים השונים.

על מנת לקיים הליך גישור מקצועי איכותי וממצה מתמנה לכל תיק המגשר המתאים.

עם מגשרי המוסד לבוררות נמנים שופטים בדימוס, עורכי דין, רואי חשבון, מהנדסים בתחומים שונים, אנשי עסקים, שמאים. קיימים גם שילובים שונים (לדוגמה: מהנדס/שמאי, עו"ד/רו"ח וכו').

צוות המוסד לבוררות מתאם ומפקח על לוחות הזמנים של הליכי הגישור תוך שימת דגש מיוחד לקיום ההליך בזמן הקצר ביותר.