בוררות

בוררות מהי

בוררות היא הכרעה בסכסוכים על דרך של שפיטה על ידי בורר במקום הליך שיפוטי בבתי משפט.
על מנת שנושא יידון בפני בורר על שני הצדדים להסכים לכך בכתב. ההסכמה יכולה להיות עוד לפני שנתגלע הסכסוך בין הצדדים במסגרת סעיף בוררות בחוזה או עפ"י הסכמה מאוחרת – בפרוץ הסכסוך.
הליך הבוררות מסתיים בפסק שניתן להגישו לאישור לבית המשפט. פסק בורר שאושר דינו כדין פסק דין של בית משפט, לכל דבר ועניין, והוא ניתן לאכיפה גם באמצעות לשכת ההוצאה לפועל.

למה בוררות במוסד הישראלי לבוררות עסקית

להליך בוררות המתנהל במסגרת המוסד לבוררות יתרונות ברורים על פני הליך משפטי בבית-משפט או הליך בוררות פרטי:

 • חשאיות – ישיבות הבוררות מתקיימות בדלתיים סגורות, אין חשיפה תקשורתית ותיקי הבוררות אינם פתוחים לקהל הרחב.
 • ניהול בוררות – צוות המוסד דואג לתיאום לוחות זמנים, להעברת חומר בין הצדדים והבורר ולהמצאת מסמכים, בקשות וכו'. הנהלת המוסד עומדת לרשות הצדדים בכל שאלה ובקשה הנוגעות לניהול הבוררות.
 • לוחות זמנים – הישיבות נקבעות במועד סמוך ככל האפשר.
 • פסק הבוררות – נמסר לצדדים כשהוא מנומק ובזמן קצר ביותר – תוך חודש לכל היותר מיום הישיבה האחרונה או הגשת הסיכומים בתיק.
 • מינוי בורר – לצדדים ניתנת האפשרות לבחור בורר מתוך רשימה המורכבת עבורם ע"י נשיא המוסד.
  קיימת גם האפשרות בהסכמת הצדדים כי הבורר ייקבע ע"י נשיא המוסד ללא בחירת הצדדים.
  ניתן לפנות גם למינוי בורר ספציפי מתוך רשימת בוררי המוסד.
 • מקצועיות – למוסד לבוררות רשימה ארוכה ומכובדת של בוררים בתחומי עיסוק שונים ומגוונים: שופטים בדימוס, עורכי דין, רואי חשבון, מהנדסים, שמאים, כלכלנים ואף בעלי כישורים כפולים (לדוגמה – עו"ד/מהנדס, עו"ד/רו"ח וכו').
 • ערכאת ערעור – בהסכמת הצדדים, הניתנת מראש, ניתן לערער על פסק הבוררות בפני בורר יחיד או בפני הרכב של שלושה, לפי בחירתם. 
 • תשלומים – הליך הבוררות כרוך בעלויות שאינן גבוהות במיוחד. התשלומים משולמים ישירות למוסד על מנת לשמור על ניתוק בין הצדדים לבורר.
 • אווירה – הליך הבוררות במוסד נעשה באווירה נינוחה ושלווה, אולם הדיונים נעים ונוח ובמהלך הדיונים מוגש כיבוד קל, כל זאת על מנת ליצור אווירה נעימה ופתוחה שתקל על הדיון.