טבלת תעריפים להליכי גישור

1 ספטמבר 2017

טבלת תשלומים להליכי גישור המתנהלים במוסד הישראלי לבוררות עסקית

1. הליך פטור מאגרה.

2. שכ"ט המגשר:

 1. בתביעות שערכן הכספי עד 50,000 ₪ או שלא ניתן לאמוד את ערכן הכספי – 900 ₪ לשעת עבודה
 2. בתביעות שערכן הכספי מעל 50,000 ₪:

  1. מגשר עו"ד או בעל מומחיות אחרת – 1,400 ₪ לשעת עבודה
  2. מגשר שופט – 1,600 ₪ לשעת עבודה
  3. מגשר שופט בית עליון – 1,800 ₪ לשעת עבודה
 3. מקדמה על חשבון שכ"ט המגשר – סכום השווה ל-3 שעות עבודה של המגשר לכל צד לגישור.

  המקדמה תשולם עם העברת החומר למגשר.

  המקדמה תקוזז משכ"ט המגשר.

 4. שכר טרחת המגשר ישולם על ידי הצדדים בחלקים שווים אלא אם הוסכם אחרת על ידם.
 5. לכל התשלומים יש להוסיף מע"מ כחוק.
 6. הטבלה מבוססת על כללי התעריפים של המוסד הישראלי לבוררות עסקית מיום 7.11.2016 כולל השינויים מיום 1.9.2017.