טבלת תעריפים בהליכי בוררות רגילים

1 בספטמבר 2017

טבלת תשלומים בהליכי בוררות רגילים המתנהלים במוסד הישראלי לבוררות עסקית

תביעות שעיקרן כספי (או תביעות שעיקרן אינו כספי אך ניתן לאמוד את ערכן הכספי)

(1) אגרה – (תשולם ע"י התובע והתובע שכנגד בלבד)

0.8% מסכום התביעה – עד לסכום תביעה של 2.5 מיליון ₪
0.6% מסכום התביעה הנוסף מעל 2.5 מיליון ₪ (עד לסכום תביעה של 10 מיליון ₪)
0.4% מסכום התביעה הנוסף מעל 10 מיליון ₪
אגרה מינימאלית – 1,500 ₪
מקדמה על חשבון האגרה – 1,500 ₪

(2) שכר טרחת בורר :

בורר עו"ד או בעל מומחיות אחרת – 1,400 ₪ לשעת עבודה
בורר שופט בימ"ש שלום – 1,500 ₪ לשעת עבודה
בורר שופט בימ"ש מחוזי – 1,600 ₪ לשעת עבודה
בורר שופט בימ"ש עליון – 2,000 ש"ח לשעת עבודה

  1. תביעות שלא ניתן לאמוד את ערכן הכספי

  • אגרה – 5,000 ₪ (תשולם ע"י התובע והתובע שכנגד בלבד)
  • מקדמה על חשבון האגרה –  1,500 ₪
  • שכר טרחת בורר – כאמור בסעיף 1(2) לעיל
  1. לכל התשלומים יש להוסיף מע"מ כחוק.
  2. המקדמה על חשבון האגרה תשולם בסמוך לאחר החלטת נשיא המוסד על מינוי הבורר ותקוזז מסכום האגרה. האגרה, בקיזוז המקדמה, תשולם לפני ישיבת הדיון הראשונה לאחר הגשת כתבי טענות.
  3. שכר טרחת הבורר ישולם על ידי הצדדים בחלקים שווים אלא אם הוסכם אחרת על ידיהם.
  4. הוצאות שונות לצורך הדיון כגון הדפסה, הקלדה, הקלטה ותמלול, ישולמו ישירות לחברת ההקלטה והתמלול על ידי הצדדים וזאת בחלקים שווים אלא אם הוסכם אחרת על ידיהם.
  5. הטבלה מבוססת על כללי התעריפים של המוסד הישראלי לבוררות עסקית מיום 7.11.2016 כולל השינויים מיום 1.9.2017.