דבר הנשיאה

שופטת בית המשפט העליון לשעבר, השופטת אילה פרוקצ'יה

שופטת בית המשפט העליון לשעבר, השופטת אילה פרוקצ'יה

דבר הנשיאה – שופטת בית המשפט העליון לשעבר, השופטת אילה פרוקצ'יה.

המוסד הישראלי לבוררות עיסקית הוקם על ידי איגוד לשכות המסחר בשנת 1991, ביוזמתה הברוכה של פרופ' סמדר אוטולנגי ז"ל אשר שימשה נשיאתו הראשונה.

לאחר פטירתה, כיהנו כנשיאי המוסד, בזה אחר זה, השופטים (בדימוס) אמנון סטרשנוב ודן ארבל, אשר פעלו רבות לקידומו ולפיתוחו.

המוסד פועל להשגת מטרות בעלות אופי ציבורי בתחום הבוררות והגישור, וזאת בשלושה מישורים עיקריים:

  • המישור האחד – נקיטת יוזמות להרחבת מודעות הציבור ליתרונות הרבים הגלומים בהליכי בוררות וגישור בסוגי מחלוקות המתאימים להכרעה מחוץ לכותלי בית-המשפט.מדובר הן במחלוקות בעלות אופי מקומי, והן בעלות אופי בינלאומי, כאשר מתלווה יסוד זר למחלוקת. מבין היתרונות הרבים של הבוררות יש למנות, בין היתר, את יכולתם של הצדדים לעצב את אופיו של הליך הבוררות בהסכמה ביניהם, לקבוע את זהות הבורר ומקום הדיון, להחליט אם יחולו על הענין הדין המהותי, כללי סדר הדין והראיות, ולהבטיח דיון יעיל ומהיר, המקדים באופן ניכר את קצב הדיון המשפטי הרגיל.המוסד מבקש להרחיב את היזקקות הציבור להליכי בוררות וגישור מעבר לתחומים העיסקיים, ובין היתר, לדיני משפחה, קניין, עבודה, תביעות קטנות, ועוד.
  • המישור השני – העמדת מסגרת ארגונית יעילה לניהול בוררויות וגישורים, המנוהלת על ידי המוסד, שמטרתה להעניק לגורמים המעורבים בהליך את כל האמצעים הנדרשים לקיומו – החל בסיוע בבחירת בוררים/ מגשרים בעלי רמה מקצועית גבוהה מתוך רשימה נבחרת הנערכת בידי המוסד ומתעדכנת מעת לעת, הכוללת שופטים בדימוס, עורכי דין בכירים, רואי חשבון, שמאים, כלכלנים, מהנדסים ומומחים בתחומים נוספים.כמו כן, המוסד מעמיד לרשות המתדיינים חדרי דיונים וסיוע מלא במכלול פעולות המזכירות הנדרשות לצורך ההליכים, וכל זאת בעלויות שוות לכל נפש שנועדו להתאים לציבור הרחב ולא רק לבעלי יכולת כלכלית גבוהה. המוסד שוקד על גיבוש כללי אתיקה לבוררויות וגישורים באשר הם, ועל הפעלתם הלכה למעשה בניהול ההליכים במסגרת המוסד.בתמצית – המוסד שואף לקדם את המושג "בוררות לעם" הן בתודעת הציבור הרחב והן בהעמדת כלים ארגוניים משוכללים שמטרתם להוציא מושג זה מן הכוח אל הפועל.
  • המישור השלישי – המוסד לבוררות, המבקש לקדם את האינטרס הציבורי הקשור בהליכי הכרעה חלופיים במחלוקות, רואה חובה לעצמו לנקוט יוזמה ומעורבות בסוגיות כלליות הנוגעות לנושא זה, ולקחת חלק בשיח הציבורי הקשור בכך, ובין היתר, להשתתף בהליכי חקיקה רלבנטיים, לגבש ולפרסם כללי אתיקה לבוררויות וגישורים באשר הם, להדריך ולהכשיר בוררים/ מגשרים ומומחים שונים, ולקיים כנסים, ימי עיון ופעילויות הדרכה והסברה בתחומי הבוררות והגישור.

לרשות המוסד עומד צוות מקצועי ומינהלי ותיק ומנוסה, המבצע את תפקידיו השונים במקצועיות, ביעילות ובהגינות.