The Israeli Institute of Commercial Arbitration

Borerut 2

 • הבוררויות במוסד מתנהלות ביעילות רבה.
 • מבחר בוררים מגוון הכולל שופטים, עו"ד ובעלי מומחיות בתחומים שונים.
 • בחירת בורר מתוך רשימה המורכבת עבור הצדדים תוך התאמת כישורי הבורר לסכסוך הספציפי.
 • עלויות נמוכות יחסית.
 • במוסד קיימת ערכאת ערעור. 

קרא עוד >>

גישור

 • רשימה ארוכה ומכובדת של מגשרים בעלי מומחיות בתחומים שונים ומגוונים, הכוללת שופטים בדימוס, עו"ד, רו"ח מהנדסים ועוד.
 • התאמת מגשר מתאים לכל תיק על מנת לקיים גישור מקצועי ואיכותי.
 • שימת דגש לקיום הגישור בזמן הקצר ביותר.
 • עלויות נמוכות יחסית. 

קרא עוד >>

Borerut

 • המוסד הישראלי לבוררות עסקית הוקם בשנת 1991 והוא המוסד הוותיק בישראל.
 • המוסד מציע פתרון מקצועי, מהיר ויעיל בתחום הבוררות והגישור בארץ.
 • עם בוררי המוסד נמנים שופטים בדימוס, עו"ד, רו"ח, מהנדסים, שמאים, עו"ד/רו"ח, עו"ד/מהנדס ובעלי מומחיות בתחומים שונים.

קרא עוד >>